Bestuur

De bestuurstaken zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter
vacature

Secretaris
Petra Dierikx
+31 (0) 117 454 679

Penningmeester
Jenny Verstraten

Zijn er vragen, neem contact op met de secretaris of via het contactformulier.