24 uur Oostburg inschrijven/vrijwilligers

Beste leden, donateurs en sponsoren

Van vrijdag 26 tot zaterdag 27 april (Koningsdag) organiseren we de 24 uur Oostburg .

Op vrijdag 11 januari a.s. kan via de website ingeschreven worden voor de 100 of 106 km. Het volledige programma staat op de website onder 24 uur Oostburg.

Om dit te organiseren hebben we veel vrijwilligers nodig die een handje willen toesteken (catering, logistiek, EHBO, verzorging, verkeersregelaar, enz.) Laat via het secretariaat horen als je zin en tijd hebt om te helpen.

met vriendelijke wandelgroet

het bestuur

Bus naar Kustmarathon 2019

Beste leden, donateurs en sponsors

Net als afgelopen jaren gaan we met een bus naar de Kustmarathon van Burg-Haamstede naar Zoutelande. De wandelmarathon zal dit jaar op zondag 6 oktober plaats vinden. De bus vertrekt vanuit Aardenburg, Oostburg en IJzendijke en rijdt naar Burg-Haamstede. ’s Avonds wordt je opgepikt in Zoutelande om terug gebracht te worden naar de opstapplaats.

Aanmelden of meer info kan via contactformulier. Zorg dat je er op tijd bij ben, want vol is vol.

Met vriendelijke wandelgroet

Het bestuur Voor de Wind

Snerttocht

Beste leden, donateurs en sponsoren

TEN EERSTE EEN VOORSPOEDIG 2019 TOEGEWENST MET VEEL WANDELPLEZIER. 

Zondag 20 januari is de jaarlijkse snerttocht van Voor de Wind, met voorafgaand de jaarlijkse ledenvergadering.

Locatie: Crea-Trends,  Provincialeweg 3, Retranchement (tussen Sluis en Nieuwvliet)

Om 14:00 uur is het ledenvergadering met een consumptie aangeboden door de vereniging.
Aansluitend op de vergadering (tussen 14:30 en 14:45 uur) start de wandeltocht van bijna 7 kilometer.
Rond 16:00 uur verwachten terug te zijn bij Crea-Trends waar soep wordt aangeboden door de vereniging (consumpties voor eigen rekening).

Opgave bij het secretariaat voor dinsdag 15 januari met vermelding van keuze van de soep: erwtensoep of andere soep.

Er hebben al verschillende leden hun stempelkaarten klavertje 6/Margriettocht 2018 ingeleverd. Als je de kaarten nog hebt liggen meldt voor dinsdag 15 januari bij de secretaris hoeveel stempels je per kaart hebt. Op de ledenvergadering zullen de presentjes worden uitgereikt (of worden opgehaald bij het secretariaat).

Met vriendelijke wandelgroet

Het bestuur Voor de Wind