Nieuwsflits

Beste leden

– De stempelkaart van zowel alle tochten van Voor de Wind als wel de margriettochten 2018 kunnen ingeleverd worden.

– Voor uw agenda: onze snerttocht/ledenvergadering wordt in 2019 gehouden op 20 januari bij “Crea Trents” in Sluis. Nadere informatie volgt.

– Vorig jaar heeft u gemeld of het wel/niet ontvangen van de “Walking” bij uw lidmaatschap. Dit hoeft u niet opnieuw te melden, wel als u wilt veranderen.

Met vriendelijke wandelgroet
Het bestuur